Start Årsredovisningar Fastigheten Stadgar Kontakt Boendeinformation Nyheter

                    Startbild                                               

                                Välkommen till Brf Draken 15!

Bostadsrättsföreningen Draken 15 finns på Maria Prästgårdsgata* 22 på Södermalm i Stockholm. Huset består av 11 stycken lägenheter, varav 10 stycken i gathuset och 1 i gårdshuset. De flesta lägenheter är tvårummare eller trerummare. Huset uppfördes 1882.

Bostadsrättsföreningen Draken 15 är en relativt ung förening och bildades 1994. Föreningsstämman hålls en gång per år i maj månad. Mellan föreningsstämmorna är det styrelsen som sköter föreningens ärenden. Om du undrar något så tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen.

*) Maria Prästgårdsgata fick sitt namn 1930. Namn efter Maria församlings första kyrkoherdeboställe i kvarteret Draken, omtalat redan vid 1590-talets slut. I början på 1660-talet byggdes en ny prästgård i nordöstra hörnet av kyrkogården; den byggdes om på 1770-talet och stod kvar intill dess man i början av 1900-talet breddade Hornsgatan. Under 1800-talet är ”Gamla Prästgårdsgatan” det vanliga namnet; det fastställdes 1857 men ändrades 1885 till Prästgårdsgatan. 1930 fick gatan namnet ”Maria Prästgårdsgata” för att undvika förväxling med Prästgatan i Gamla stan.

Källa: Boken Stockholms Gatunamn utgiven av Stockholms kommun

 
 
brfdraken15.hemochfastighet.se
Brf Draken 15 © 2023


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo